KİTAP TANITIMLARI

FİLM TANITIMLARI

Biyopolitika

BİYOPOLİTİKA

Maurizio Lazzarato 

 

 
çeviren: Kutlu Tunca
1970’lerde Foucault biyopolitika kavramıyla bugünlerde minvali apaçık olan şeye işaret ediyordu: yeni ekonomik stratejiler ve yeni politik savaşımların merkezinde olan 'yaşam" ve "yaşayan varlık' (la vivant). Ayrıca "yaşamın tarihe girişi"nin kapitalizmin doğuşuyla örtüştüğünü de göstermişti. Gerçekte "yaşam süreçleri" ve onları kontrol etme ve düzenleme olanağını gözönünde bulunduran iktidar ve bilgi tertibatları 18.yüzyıldan başlarak gelişir. "Batı insanı yaşayan bir dünyada yaşayan bir tür olmayı, bir bedene sahip olmayı, varoluş koşullarını, bireysel kollektif refahın anlamını ve güçlerin düzenlenebilirliğini tedricen öğrenir." Yaşam ve yaşayan varlık, bu tür ve onun üretken gereksinimlerinin politik savaşımın merkezine taşınması insan tarihinde radikal anlamda yeni olan birşeydir. "Bin yıldır insan Aristo için neyse öyle kaldı: mütemmim politik varoluşuyla birlikte yaşayan bir hayvan; modern insan politikliğini yaşayan bir varlık olarak sözkonusu varoluşuna yerleştirmiş olan bir hayvandır.

Devamını oku: Biyopolitika

IŞİD Gerçeği Üzerine

Scott Atran

Le Nouvel Observateur  –    2 Şubat 2016

Çeviri: Haldun Bayrı

 

 

Bu uzun metinde, terörizm uzmanı antropolog Scott Atran, IŞİD’in çekim yeteneğine gözünü kapatan Batı’nın neden büyük bir stratejik hata işlediğini açıklıyor.

 

İlk olarak internetteki Amerikan dergisi Aeon tarafından yayınlanan bu makaleyi Le Nouvel Observateur’deki çevirisinden aktarıyoruz. Scott Atran terörizm uzmanı bir Fransız-Amerikalı antropolog. Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezi CNRS’te araştırma yöneticiliği ve Oxford Üniversitesi ile Michigan Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapıyor.

Devamını oku: IŞİD Gerçeği Üzerine

Kara Aralık için Uluslararası Çağrı

 

Kara Aralık için Uluslararası Çağrı

 

 

 

Yoldaşların çeşitli coğrafyalarda ve farklı mücadele yollarla gelen, ancak anarşist saldırının yayılması için aynı özlemle olan, Yunan demokrasi cezaevlerinde tutulan kardeşler tarafından yayınlanan Kara Aralık çağrısını(*) destekliyoruz.

Devamını oku: Kara Aralık için Uluslararası Çağrı

Fuko

Michel Foucault

Yeni fılozofların yazılarını ayrıntılı olarak tartışmaktansa, dikkatimi Foucault üzerinde yoğunlaştırmak istiyorum. Foucault'nun son yazıları, öncelikle iktidarla ilgili olanlar şüphesiz ilk yazıların bazı vurgularını korumaktadırlar. Foucault'nun tarihsel çalışmaları onun "soykütüğü" adını verdiği şey tarafından biçimlenmiştir; Foucault bununla "bilgilerin, söylemlerin, nesne alanlarının vs. kuruluşunu, ister olaylar alanıyla bağlantılı olarak aşkın bir nitelikte olsun, iste bütün tarihte kendi boş kimliğinin peşine düşmüş olsun, bir özneye başvurmak zorunda kalmaksızınaçıklayan bir tarih biçimi” ni kastediyordu.

 


 

Devamını oku: Fuko

AŞKINIZA TALİBİM

 AŞKINIZA TALİBİM

Aşkın ırzına geçildiği, ruhların becerildiği, romantizmin hastalık, kalp insanlarının aptal görüldüğü bu dünyada damla damla tükenirken, tükenişi kaleme alma ihtiyacı hiçbir zaman sonra ermeyecek.

Devamını oku: AŞKINIZA TALİBİM