KİTAP TANITIMLARI

FİLM TANITIMLARI

İki Kadın

Tomris ve Bergen…

 

Siz, bir adamı en fazla ne kadar çok sevebilirsiniz? Mesela size şiirler yazsa sever miydiniz? Tabii ki evet. Peki, büyük aşkınız yüzünüze kezzap atsa da sever miydiniz? Sizce hangisi daha zor; size şiirler yazan adamlar arasında kibire kapılmadan varolabilmek mi yoksa, canınıza kastetse de bir adamı sevmeye devam etmek mi? İki kadın Birbirinden çok farklı iki kadın ve onların büyük aşkları. Sahip olunamayan kadınlar Belgin Sarılmışer (Acıların Kadını Bergen) ve Tomris Uyar.

Devamını oku: İki Kadın

Zemheri Eylül Ardı Sıra Kimiz Biz12 Eylül 2014 Serbest Çağrışımı...

 

Devamını oku: Zemheri Eylül Ardı Sıra Kimiz Biz

İki Farklı Ekim(Piotr Archinov)

 İşçi ve köylülerin 1917'de gerçekleştirdikleri muzaffer devrim, Bolşeviklerin tarihinde Ekim Devrimi olarak resmileştirilmiştir. Bunda bir haklılık payı var, ama bunun tamamen gerçeği yansıttığı doğru değil. 1917 Ekimi'nde, Rusya'daki işçiler ve köylüler, kendi devrimlerinin gelişimi önündeki muazzam bir engeli aşmasını bildiler. Kapitalist sınıfın halihazırda gerçekliğini yitirmiş iktidarını feshettiler; ne var ki, bundan daha önce, onlar en az bununla eşdeğer öneme sahip, hatta belki bundan daha esaslı olan bir başka şeyi başarmışlardı. Kapitalist sınıfın elinden ekonomik iktidarı alarak ve kırsal kesimde büyük toprak sahiplerinin topraklarına el koyarak, fabrikalardaki üretim üzerinde mutlak kontrolü değilse bile, şehirlerde özgür ve kontroldışı [uncontrolled] çalışma hakkını elde etmişlerdi. Dolayısıyla, devrimci işçilerin kapitalizmin temelini yıkmaları Ekim'den daha önce gerçekleşmişti. Sistemden artakalan şey, yalnızca üstyapıdan ibaretti. İşçilerin kapitalistlerin mülklerine el koyması deneyimi yaygın olarak yaşanmamış olsaydı, burjuva devlet aygıtının yıkılması -siyasal devrim- başarılamazdı; mülk sahiplerinin direnişi çok daha güçlü olurdu. Öte yandan, Ekim'deki toplumsal devrimin amaçları kapitalist iktidarın yıkılmasıyla sınırlı değildi. İşçilerin önünde, toplumsal özyönetim alanında yaşanacak uzun bir pratik gelişim dönemi uzanıyordu; ne var ki, devrimi izleyen yıllarda bu deneyim başarısızlığa uğrayacaktı.

 

Devamını oku: İki Farklı Ekim(Piotr Archinov)

2 ANARŞİ VE ANARŞİZM ÜZERİNE

2 ANARŞİ VE ANARŞİZM ÜZERİNE – HAROLD B BARCLAY

 

İlk işimiz, farklı terimlerin  çeşitliliği bağlamında  anarşinin anlamını netliğe kavuşturmak olmalıdır. İşe anarşi ve anarşizm üzerine  düşünmekle  başlayalım. Bunlar birbirinden  ayırt edilmelidir,  aynen   “ilkel   komünizm”  ile  Marksist   komünizmin birbirinden   ayrılması  gerektiği  gibi.  

Devamını oku: 2 ANARŞİ VE ANARŞİZM ÜZERİNE

Gazinin Ateşten Çocukları

Gazinin Ateşten Çocukları:

 Giderken kaygılarımız vardı, militanize anarşinin hüküm sürdüğü sokaklara iniyorduk ,her duvarında , her kepengin üstünde illegal söylemlerin dile getirildiği sokaklardı bunlar, insanlar eylem modunda olduklarından oldukça agresif olacaktı, yabancı olarak girdiğimiz mahallelerinde bizi nasıl karşılayacaklardı bilemiyorduk,ama bütün bu kaygılarımız sokağın içine girene kadar sürdü sadece, içerde mahallenin içinde büyümüş bir arkadaşımızla beraber gezdik,insanlar o kadar sıcaktı ki, adım başı birileri ile selamlaşmak zorunda kaldık, elimde fotoğraf makinem olduğu için , sürekli bana gülümseyen insanlar beni de çek gibi taleplerde bulunuyorlardı, oysa bende tam tersi yüzlerini çekmeye çekiniyordum, kızabilirler diye düşündüm,ama hak aramak ve akıllarında yaşattıkları adaleti sağlamak onlar için o kadar gurur vericiydi ki, hepsi de birer kahraman edası ile kendilerine şahitlik edilsin istiyorlardı.

Devamını oku: Gazinin Ateşten Çocukları